skip to Main Content

Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, er der inkluderet én korrekturrunde.

Alle aftaler er bindende. Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen, ligesom rådgivning og hjemmesider også skal være afsluttet senest et år efter købet. Alle priser ex moms, hvor der ikke er angivet andet. Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke. Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.

Tidsforbrug ved klippekort-aftaler

Jeg noterer kun faktisk anvendte antal minutter.

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00. Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni. I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på
Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Ansvar

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed. Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte.

Øvrigt

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller digitale produkter. Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de tekster, jeg skriver for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

Back To Top

Har du lyst til at følge med i, hvilke kunder jeg arbejder for, og hvad jeg laver, så tilmeld dig mit nyhedsbrev.

Det kommer ikke så tit, og kan nemt afmeldes igen 🙂