skip to Main Content

Jeg kan hjælpe med strategisk kommunikation på forskellige platforme. Har du et eller flere budskaber, du skal have ud, så tag en snak med mig om, hvordan vi bedst kan tilrettelægge det.

Blandt mine kunder indenfor strategisk rådgivning er foreningen Welfare Pigs, som er en gruppe svineavlere, der brænder for bedre velfærd for deres dyr og bedre økonomiske vilkår i denne proces. I forbindelse med den nye mærkningsordning for dyrevelfærd, som blev introduceret i 2016, har de ønsket hjælp til operationel og strategisk brug af Facebook og website, samt til håndtering af kommunikationsmæssige udfordringer. Følg foreningen her og på Facebook her.

Til denne opgave har jeg med Welfare Pigs drøftet udfordringer, argumenter og mål. Resultaterne har indtil videre været bedre intern fokus, samt styrket fokus på omgivelsernes krav og forventninger.

Alt efter den konkrete aftale kan et sådant samarbejde munde ud i en skriftlig rapport eller mundtlig rådgivning fx over Skype. Kontakt mig, hvis du også vil ud over stepperne med dine værdifulde budskaber og få en bedre forretning, hvor dine værdier kommer til deres ret.

Strategisk digital kommunikation. Blandt mine kunder er en forening, der arbejder for bedre dyrevelfærd i Danmark. Det er foreningen Welfare Pigs, hvis medlemmer alle har løsgående søer i farestalden.
Back To Top

Har du lyst til at følge med i, hvilke kunder jeg arbejder for, og hvad jeg laver, så tilmeld dig mit nyhedsbrev.

Det kommer ikke så tit, og kan nemt afmeldes igen 🙂